So Far- Habanot Nechama


מפליאה ומאיירת חיי בכל עת
מנשימה את נשמתי
משמיעה הגיגי
יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די
ימים כלילות רק רוצה לא להיות
והמתנה, המתנה המותנית באהבה
נשמה חשוכה
תן לי אותך ולא רק אם
תן אהבה בלי “תן אם…”, בלי תנאים
So far, you see the sky
You cry, you don’t know why
Its joy, its happiness
The rainbow makes you feel high
So far, you see the sky
אולי אלבש גלימה זוהרת
אגדיל עקביי ארחיב מימדי
גם זה לא ישמיע אותי וודאי
ואם אקפוץ לגובה מעבר לאופק
אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק
מה עוד אעשה כדי לעלות
הדרך שלי, לעבוד, לעבוד,
לאבד לאיבוד,
כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד
האם אתרסק ואתפזר לאנחות
או כך ביקום אמשיך להיות
בדרך ארוכה מתישה וקסומה
ולאן?
אינני מקבלת אותה
אולי חשבתי קצת יותר מדי
עלי לעשות את דרכי
שכחתי קמעה
אני סתם סתם
מהלכת על פני האדמה
לא חזקה בעוצמה
מתבזבזת על עוד קפה בבוקר
או ללכת לסרט
הבריחה מאהבה עצמית גורלית
כל שאבקש לקבל התפזר באוויר
המביא לא מביא לנשמה
זה
So far, you see the sky
You cry, you don’t know why
Its joy, its happiness
The rainbow makes you feel high
So far, you see the sky
The rainbow makes you feel high, high
so far you see the sky
you cry you don’t know why,
its joy, its happiness
The rainbow makes you feel high, so far, you see the sky
מפליאה ומאיירת חיי בכל עת
מנשימה את נשמתי
משמיעה הגיגי
יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די
ימים כלילות רק רוצה להיות
והמתנה, המתנה המותנית באהבה
נשמה חשוכה
תן לי אותך ולא רק אם
תן אהבה בלי “תן אם…”, בלי תנאים